Płatności

PŁATNOŚCI
wyciąg z regulaminu KS PAKT, obowiązuje od 21.08.2019 r.

Działając na podstawie par. 20 pkt. 6 i 8, w zw. z par. 27 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Klubu na zebraniu w dniu 21.08.2019 r. postanawia, co następuje:

I. Ustalić opłaty dla Członków Klubu w następującej wysokości:

 1. Podstawowa opłata wynosi 20 zł za pojedynczą jednostkę treningową realizowaną przez Klub, w której bierze udział Członek Klubu. Opłata ta jest jednakowa dla wszystkich, nie podlega żadnym rabatom ani zniżkom.

 2.  

  Istnieje możliwość opłacania Składki Członkowskiej, zwalniającej z opłaty za udział w zajęciach realizowanych przez Klub (jednostkowej opłaty opisanej w powyższym podpunkcie) w okresie w ramach jednej sekcji, za który została opłacona.

  a) Podstawowa wysokość miesięcznej Składki Członkowskiej wynosi 100 zł.

  b) Podstawowa wysokość kwartalnej Składki Członkowskiej wynosi 250 zł.
  Poprzez „kwartał” rozumie się okresy:

    • październik – grudzień,

    • styczeń – marzec,

    • kwiecień – czerwiec.

  c) Podstawowa wysokość półrocznej Składki Członkowskiej wynosi 400 zł.

  d) Podstawowa wysokość rocznej Składki Członkowskiej wynosi 700 zł.

  e) W przypadku, gdy Składka Członkowska jest opłacona za kolejną osobę z najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), przysługuje zniżka w wys. 25% dla drugiej osoby oraz 50% dla trzeciej i kolejnej osoby.

  f) Składka Członkowska musi zostać opłacona najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca/ kwartału. Wszystkie wpłaty wniesione po tym terminie będą księgowane na poczet opłaty za pojedyncze treningi.

  g) istnieje możliwość uczęszczania do dwóch sekcji jednocześnie. W tym przypadku Składka Członkowska jest równa Opłacie podstawowej + 50%. Opłacać można również pojedyncze treningi.

  h) W przypadku posiadania Puławskiej bądź Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, miesięczna Składka Członkowska wynosi:

  • 80 zł dla pierwszej osoby

  • 60 zł dla drugiej osoby

  • 40 zł dla trzeciej i kolejnych.

   Również w tym przypadku Składka Członkowska musi zostać opłacona najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca. Wszystkie wpłaty wniesione po tym terminie będą księgowane na poczet opłaty za pojedyncze treningi, od których nie przysługują żadne zniżki.

  • i) Każdy nowo przystępujący Członek winien jest wpłacić jednorazową opłatę administracyjną, tzw. „wpisowe” w wysokości 20 zł. 

   j) Składka Członkowska nie podlega zwrotowi, również w przypadku późniejszej rezygnacji z członkostwa w Klubie. W szczególnych przypadkach może jednak zostać przeksięgowana na późniejszy okres. Dzieje się to na wniosek zainteresowanego, decyzją Zarządu.

   k) Każdej chętnej osobie przysługuje jeden bezpłatny trening próbny w ramach każdej z sekcji.

  I. Ustalić opłaty za najem sal w następującej wysokości:
  - 50 zł brutto/60 minut w przypadku pojedynczych godzin.
  - 40 zł brutto/60 minut w przypadku korzystania z sal minimum 2 godz tygodniowo.
  - 30 zł brutto/60 minut w przypadku korzystania z sal minimum 4 godz. tygodniowo

  Najemca może bezpłatnie korzystać z sali 15 min przed i po zajęciach, za które płaci, pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi zajęciami. Pozostałe warunki będą każdorazowo doprecyzowane w indywidualnej umowie z najemcą             

  Klub Sportowy PUŁAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO     

 3. BNP PARIBAS   66 1600 1462 1886 6191 5000 0001

 

Rodzaj składki

Zwyczajny
Członek Klubu

Członkowie wspierający; władze Klubu; instruktorzy

Członkowie honorowi

Składka członkowska jednorazowa - wpisowe

20 zł

20 zł

brak

składka kwartalna
(płatna wyłącznie do 15. dnia kwartału)

250 zł

brak

brak

składka miesięczna opłacona do 15. dnia miesiąca

100 zł

brak

brak

opłata za pojedynczy trening (po 15. dniu miesiąca)

20 zł

brak

brak

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej