Płatności

PŁATNOŚCI w sezonie 2023/2024
(wersja skrócona)

UWAGA! Składka za 2. i kolejną osobę z rodziny jest pomniejszona o 30 zł! 

RODZAJ SKŁADKI / OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI
MIESIĘCZNEJ

SKŁADKA OPŁACONA
DO 10.DNIA MIES.

UPUST KDR

składka członkowska
(sekcja główna)

170 zł

140 zł

-20 zł

składka członkowska
(sekcja Góra Puławska)

150 zł

120 zł

-20 zł

składka członkowska
(sekcja Animal Flow)

100 zł

70 zł

-20 zł

opłata wpisowa
(opłata dla osób wstępujących do Klubu)

60 zł

60 zł

-20 zł

opłata postojowa,
składka za VII i VIII

70 zł

70 zł

-20 zł

 

wyciąg z regulaminu opłat Klubu Sportowego Puławska Akademia Karate Tradycyjnego
obowiązuje na sezon 2023/2024

I. Składka członkowska, treningi

 1. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do regularnego, miesięcznego opłacania Składki Członkowskiej.

 2. Podstawowa wysokość miesięcznej Składki Członkowskiej od września do czerwca wynosi:

  a) w sekcji głównej - 170 zł,
  b) w sekcji zamiejscowej w Górze Puławskiej – 150 zł,
  c) w sekcji Animal Flow – 100 zł.

 3. Zniżki (mogą się kumulować):
  a) składka opłacona w terminie do 10. dnia miesiąca - upust 30 zł;  
  b) składka za drugą i każdą kolejną osobę z rodziny – upust 30 zł;
  c) w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny składka automatycznie obniżana jest o dodatkowe 20 zł (nr karty KDR należy podać przy składaniu deklaracji).

 4. Składka członkowska rodzinna dotyczy osób z jednego gospodarstwa domowego.

 5. Składka Członkowska musi zostać opłacona najpóźniej do końca miesiąca, z uwzględnieniem upustu opisanego w pkt 2 ppkt a). Wyjątkiem jest miesiąc, w którym dana osoba przystępuje do klubu - wtedy termin płatności przypada na ostatni dzień danego miesiąca.

 6. Jednorazowa opłata wpisowa: 60 zł (opłata przy składaniu deklaracji członkowskiej PAKT dającej pełne członkostwo w klubie).

 7. Opłata postojowa: 70 zł (przy zgłoszonej wcześniej pisemnie nieobecności trwającej 30 dni lub więcej, w celu zachowania pełnego członkostwa w klubie).

 8. Wysokość składki w lipcu oraz sierpniu wynosi 70 zł/msc.

 9. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu oraz jego przestrzeganie jest warunkiem koniecznym utrzymania praw przysługującym Członkom Klubu.

 10. Składka Członkowska ani opłata wpisowa nie podlegają zwrotowi, również w przypadku późniejszej rezygnacji z członkostwa w Klubie czy też w przypadku nieuczestniczenia w treningach. Składka Członkowska nie jest opłatą za treningi, a świadczeniem okresowym na rzecz Klubu, które wnoszą wszyscy Członkowie Klubu.

 11. W przypadku nieopłacenia Składki Członkowskiej w terminie, członkostwo zostaje zawieszone do momentu uregulowania zaległości. W tym czasie osoba taka nie może dalej korzystać z praw członka klubu, czyli m.in. brać udziału w zajęciach, zawodach, egzaminach itp. Prawa członka są przywracane w momencie uregulowania zaległości wraz z bieżącą składką. W przypadku nieuregulowania składki w ciągu następnych 30 dni, osoba zostaje skreślona z listy członków klubu.

 12. Dane do wpłat:

  UWAGA!!!

  OD PAŹDZIERNIKA 2023 PŁATNOŚCI PROSIMY DOKONYWAĆ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PUKT!

 13. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach może zostać przeksięgowana na późniejszy okres. Dzieje się to na wniosek zainteresowanego, decyzją Zarządu. Każdy przypadek rozpatrywany jest przez Zarząd indywidualnie, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

 14. Aktywności organizowane dodatkowo (udział w zawodach, obozach, treningach wyjazdowych, seminariach itp.) mogą wymagać odrębnych opłat.

 15. Każdej chętnej osobie przysługuje jeden bezpłatny trening próbny, pod warunkiem dostępności miejsc.

II. Wynajem sal

 1. Koszt wynajmu sali jest uzależniony od liczby godzin w tygodniu i wynosi odpowiednio:
  - 70 zł brutto/60 minut w przypadku pojedynczych godzin
  - 60 zł brutto/60 minut w przypadku umowy trwającej minimum miesiąc na korzystanie z sal co najmniej 2 godz. tygodniowo
  - 50 zł brutto/60 minut w przypadku umowy trwającej minimum miesiąc na korzystanie z sal co najmniej 4 godz. tygodniowo
  - 40 zł brutto/60 minut w przypadku umowy trwającej minimum miesiąc na korzystanie z sal co najmniej 8 godz. tygodniowo
 2. Koszt rezerwacji sali wynosi 50% ceny opisanej w pkt. 1. Poprzez rezerwację rozumie się niewykorzystanie sali w umówionych godzinach.
 3. Najemca może bezpłatnie korzystać z sali 10 min przed i po zajęciach, za które płaci, pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi zajęciami.
 4. Pozostałe warunki opisane są we „wzorze umowy najmu pomieszczenia”, znajdującego się w siedzibie Klubu.

  Klub Sportowy PUŁAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO BNP PARIBAS 66 1600 1462 1886 6191 5000 0001

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej