Płatności

PŁATNOŚCI
wyciąg z regulaminu KS PAKT, obowiązuje od 06.09.2017 r.

 1. Każdy Zwyczajny Członek Klubu, korzystający z zajęć prowadzonych przez Klub zobowiązany jest do regularnego opłacania składki członkowskiej.
 2. Składka może być opłacana w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Składka miesięczna wynosi 100 zł a wymagalny termin jej płatności to 15. dzień bieżącego miesiąca kalendarzowego.
 3. Po tym terminie (15. dzień miesiąca) można wnosić opłaty jedynie za pojedyncze treningi w wysokości 25 zł/jednostkę treningową. Ewidencję udziału w zajęciach stanowi prowadzony przez instruktora Dziennik zajęć i na jego podstawie wyliczany jest miesięczny koszt zajęć (z wyłączeniem pkt. 2.).
 4. Podczas przystępowania do Klubu obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 20 zł. Można również opłacić koszt opcjonalnego, grupowego ubezpieczenia NNW (10 zł/rok).              
 5. Składka kwartalna wynosi 250 zł, jednak musi być opłacona najpóźniej do 15. dnia danego kwartału (październik-listopad-grudzień; styczeń-luty-marzec; kwiecień-maj-czerwiec).
 6. Składka Członkowska w lipcu i sierpniu wynosi 0 zł.
 7. Składka dla drugiej i kolejnej osoby z rodziny (rodzeństwa, rodziców) wynosi 50%, o ile jest opłacona do 15. dnia miesiąca. Po tym terminie obowiązuje opłata 25 zł/odbyty trening (patrz pkt. 3).
 8. Obniżona składka miesięczna dla osób korzystających z Puławskiej Karty Dużej Rodziny wynosi:
  - 80 zł miesięcznie za jedną osobę,      
  - 120 zł miesięcznie za dwie osoby,     
  - 140 zł miesięcznie za trzy i cztery osoby.          
  Aby zniżka została naliczona, musi obowiązkowo zostać opłacona do 15. dnia miesiąca!
 9. Składkę Członkowską należy opłacać gotówką bezpośrednio w siedzibie Klubu lub przelewem na konto Klubu, podając Imię i nazwisko Członka Klubu oraz miesiąc, za który opłacana jest składka:             
  Klub Sportowy PUŁAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO    
  PKO BP
  73 1020 3219 0000 9202 0121 9088


 

Rodzaj składki

Zwyczajny
Członek Klubu

Członkowie wspierający; władze Klubu; instruktorzy

Członkowie honorowi

Składka członkowska jednorazowa - wpisowe

20 zł

20 zł

brak

składka kwartalna
(płatna wyłącznie do 15. dnia kwartału)

250 zł

brak

brak

składka miesięczna opłacona do 15. dnia miesiąca

100 zł

brak

brak

opłata za pojedynczy trening (po 15. dniu miesiąca)

25 zł

brak

brak

 

Od powyższych kwot przysługują następujące zniżki (obowiązują jedynie pod warunkiem opłacenia składki w terminie, tj. do 15. dnia bieżącego miesiąca!):

 1. Rodzinna: -50% dla drugiej i kolejnej osoby z najbliższej rodziny (rodzeństwo, rodzice)
 2. Wakacyjna: składka członkowska w lipcu oraz sierpniu wynosi 0 zł.
 3. Preferencyjna składka miesięczna dla posiadaczy Puławskiej oraz Ogólnopolskiej KARTY DUŻEJ RODZINY:
  - 80 zł za pierwszą osobę ćwiczącą z rodziny (pierwszego Członka Klubu),
  - 40 zł za drugą osobę z rodziny,
  - 20 zł za trzecią i kolejną osobę z rodziny.

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa przy Centrum Sportu i Kultury BANZAI! w Puławach. Naszyym celem jest propagowanie oryginalnego japońskiego karate, czyli karate tradycyjnego. 
Karate może nauczyć się każdy...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej