KS PAKT Partnerem Karty Dużej Puławskiej Rodziny!

Informujemy, że w naszym Klubie już można korzystać z Karty Dużej Puławskiej Rodziny! Posiadaczom tej karty przysługuje preferencyjna miesięczna składka członkowska, wynosząca odpowiednio:
- 80 zł za pierwszą osobę z rodziny,
- 40 zł za drugą osobę z rodziny,- 20 zł za trzecią i kolejną osobę z rodziny.
Aby móc skorzystać z preferencyjnej składki członkowskiej, należy okazać imienną Kartę Dużej Puławskiej Rodziny podczas opłacania składki członkowskiej w terminie do 15. dnia miesiąca, za jaki opłacana jest składka.

Więcej informacji na temat programu Duża Puławska Rodzina jest dostępnych na stronie Urzędu Miasta Puławy www.um.pulawy.pl.

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej