Walne Zebranie Członków Klubu - 23.06.2020 r.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Klubu Puławska Akademia Karate Tradycyjnego


Zarząd Klubu zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 23 czerwca 2020 roku o godzinie 19.30 w siedzibie Klubu w Puławach przy ul. Piłsudskiego 56. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podsumowanie pracy Stowarzyszenia za okres działalności od września 2019 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowaego za rok 2019.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2019. 
8. Przedstawienie wniosku Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie oficjalnego przystąpienia Stowarzyszenia do Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. 
9. Głosowanie nad przedstawionym wnioskiem.
10. Dyskusja i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 23 czerwca 2020 roku na godzinę 20.00.

 

Zarząd Puławskiej Akademii Karate Tradycyjnego.

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej