Ogłoszenia

Walne Zebranie Członków Klubu - 23.06.2020 r.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Klubu Puławska Akademia Karate Tradycyjnego


Zarząd Klubu zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 23 czerwca 2020 roku o godzinie 19.30 w siedzibie Klubu w Puławach przy ul. Piłsudskiego 56. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podsumowanie pracy Stowarzyszenia za okres działalności od września 2019 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowaego za rok 2019.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2019. 
8. Przedstawienie wniosku Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie oficjalnego przystąpienia Stowarzyszenia do Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. 
9. Głosowanie nad przedstawionym wnioskiem.
10. Dyskusja i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 23 czerwca 2020 roku na godzinę 20.00.

 

Zarząd Puławskiej Akademii Karate Tradycyjnego.

KS PAKT Partnerem Karty Dużej Puławskiej Rodziny!

Informujemy, że w naszym Klubie już można korzystać z Karty Dużej Puławskiej Rodziny! Posiadaczom tej karty przysługuje preferencyjna miesięczna składka członkowska, wynosząca odpowiednio:
- 80 zł za pierwszą osobę z rodziny,
- 40 zł za drugą osobę z rodziny,- 20 zł za trzecią i kolejną osobę z rodziny.
Aby móc skorzystać z preferencyjnej składki członkowskiej, należy okazać imienną Kartę Dużej Puławskiej Rodziny podczas opłacania składki członkowskiej w terminie do 15. dnia miesiąca, za jaki opłacana jest składka.

Więcej informacji na temat programu Duża Puławska Rodzina jest dostępnych na stronie Urzędu Miasta Puławy www.um.pulawy.pl.

ZMIANY W REGULAMINIE KLUBU

Informujemy, że podczas zebrania Zarządu Klubu, które odbyło się wczoraj , tj. 08.03.2015 r. zmianie uległ m.in. regulamin Klubu. Prosimy dokładnie zapoznać się z jego nową formą. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w siedzibie Klubu oraz w wersji elektronicznej na stronie Klubu. Nowy regulamin będzie obowiązywał począwszy od dnia 01.04.2015 r.

Wyszczególnione płatności znajdują się w zakładce Płatności.

Otwarcie Centrum sportu i kultury BANZAI! - sobota 24.01.2015 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie Centrum Sportu i Kultury BANZAI! Puławy.

więcej

Spotkanie Opłatkowe - 22.12.2014 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w naszym DOJO w poniedziałek 22.12.2014 r. o godz. 17.00.

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej